Tips voor een goed CV

  1. Houd het eenvoudig: Gebruik het CV om je sterke punten te benadrukken zonder in al te veel bijzaken te noemen. Je kunt een opdrachtgever altijd nog gedetailleerde informatie geven als je eenmaal voor een gesprek bent uitgenodigd. Bedenk: Een CV is niets anders dan een korte schets van je opleiding, werkervaring en je interesses.
  2. Gebruik een omgekeerde chronologie: Begin met je huidige baan of project en ga terug in de tijd. Vermeld de naam van de opdrachtgever of het project met begin- en einddatum, je rol met een korte beschrijving en de prestaties. Hoe verder je teruggaat in de tijd des te minder details!
  3. Laat zien waar je ervaring ligt: In ICT CV's is het belangrijk om een sectie op te nemen met ervaring en groepeer daarbij de onderdelen. Bijvoorbeeld: Programmeertalen, OS, Databases, Methode en Technieken.
  4. Wees niet te bescheiden en laat zien wat je tot stand bracht: Gebruik stukjes zin als: ik regelde, verwierf, voltooide, gaf leiding aan, was verantwoordelijk voor. Wees bondig.
  5. Wees eerlijk: Geen toelichting nodig.
  6. Maak een duidelijk en overzichtelijk CV: Zorg voor een verzorgd en leesbaar CV zonder al te wilde kleuren. De opdrachtgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden.
  7. Lees je CV nauwkeurig door op grammatica, spelling en de Engelse taal: Typefouten en grammaticale slordigheden zeggen iets over jou! Maak een duidelijke keuze en stel je CV op in het Engels - of - in het Nederlands. Wees daarbij consequent.
  8. Referenties: Vermeld goede referenties, maar licht de mensen in zodat ze weten dat ze een telefoontje kunnen krijgen.