Project: Information Manager

Status:
Closed
Period:
July 2020 - July 2021
Location:
Rotterdam
Description: 

This project is closed. We are looking for a Dutch speaking Information Manager focusing on policies and tasks with respect to information management, architecture, security and analyses.  

Je moet breed inzetbaar zijn en de portefeuille bedrijfsvoering ondersteunen. Je bent een echte informatievoorziening expert met een bedrijfsvoering/informatica achtergrond en een aantoonbare bewezen senioriteit op het gebied van Informatiemanagement vraagstukken in het communicatie domein. Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan. Je vertaalt informatie en analyses naar functionele behoeften. In overleg met de Coördinerend Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken en dergelijke om te komen tot een resultaat.

Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan. Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie (met name domein communicatie) waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen. Je ziet en begrijpt de relaties met de andere bedrijfsvoering domeinen en verbindt deze op informatiemanagement waar nodig.

Je maakt onderdeel uit van een team dat zich onder meer bezig houdt met:

 • de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken;
 • het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur;
 • het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties;
 • de uitvoering van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen;
 • Q&A-activiteiten tijdens implementaties.

Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

Requirements: 
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, aangevuld met een post-HBO of post-WO-opleiding op het gebied van Bedrijfskundige informatica.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als informatiemanagement-adviseur of gelijkwaardig, binnen middelgrote (500+) organisaties.
 • Werkervaring met implementatietrajecten van standaard informatiesystemen binnen het domein communicatie (communicatie management, creatie en productie, distributie, analyse en contentbeheer).
 • Werkervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging, API-management , cloudstrategiën en functionele- en niet functionele requirementanalyse.
 • Werkervaring met standaard software/SaaS op het gebied van communicatie.
Desired experience: 
 • Werkervaring met agile, scrum of vergelijkbaar is een pre.
 • Werkervaring binnen de (semi)overheid is een pre.
Personal attributes: 
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. 
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. 
 • Hands-on mentaliteit: Heeft een hands-on mentaliteit, weet de mouwen op te stropen wanneer nodig en weet van aanpakken.

Interested?

Please contact us by using our contact form.